Motiliivi lisää
tutkitusti
liikunnan tehoa

LIHASTYÖTÄ ● HAPENOTTOKYKYÄ ● ENERGIANKULUTUSTA ● AINEENVAIHDUNTAA

Motiliivin vastinnauhoilla lisätehoa liikuntaan

Varalan urheiluopistolla tehdyn tutkimuksen mukaan (tutkimus: Haverinen ja Halonen, 2019) Motiliivin käyttäminen aktivoi ja vahvistaa monipuolisesti koko vartalon lihaksia:

  • vinojen vatsalihasten aktiivisuus kasvoi kävellessä 40,0 % ja juostaessa 64,7 %
  • olkalihaksen etuosan lihasaktiivisuus kasvoi kävellessä 37,5 %
  • alaraajojen lihasten työskentely kasvoi kävellessä 4,4 %, hölkätessä 8,2 % ja juostaessa 17,5 %
  • hapen- ja energiankulutus kasvoivat.

Alla lyhyt video tutkimuslaboratorion tapahtumista.

Kuva: Motiliivi aktivoi monipuolisesti koko vartalon lihaksia.

Tutkimuksessa käytetyt mittausmenetelmät

Tutkittavalta mitattavia fysiologisia muuttujia olivat hapenkulutus hengityskaasuanalysaattorilla (Cortex), veren laktaattipitoisuus sormenpäästä otettavilla kapillaarinäytteillä (EKFDiagnostic) sekä syke rintakehälle asetettavan sykevyön (Polar) avulla. Biomekaanisia muuttujia olivat sähköinen lihasaktiivisuus, askeltiheys sekä askelkontaktin kontaktiaika, iskuvoima ja painopisteen nousukorkeus askelkontaktin aikana. Alaraajojen lihasaktiivisuutta mitattiin nelipäisestä reisilihaksesta sekä hamstring-lihaksista päälle puettavien älyhousujen (Myontec) avulla sekä ylävartalosta olkalihaksen etuosasta ja vinoista vatsalihaksista langattomien EMG-elektrodien (Mpower) avulla. Juoksun askeltiheyttä, kontaktiaikaa, iskuvoimaa ja painopisteen nousukorkeutta mitattiin rintaan ja kenkään kiinnitettävillä kiihtyvyysantureilla (Runteq Oy).

Hölkkä Motiliivi tutkimuksen toteuttivat Varalan urheiluopiston testauspäällikkö Marko Haverinen ja fysiikkavalmentaja, urheilutestaaja Eeli Halonen.

Tilaa Motiliivi